Kategorie

Płacę przez PayU

 Jak wziąć udział w konkursie ?

 1. Polubić fanpange ModaMini oraz fanpage m2interactive.
 2. Zaprosić do polubienia fanpge’y swoich znajomych.
 3. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

       Pytanie konkursowe:   Jaką masz motywację do realizacji nowych pomysłów –  zawodowych, bądź prywatnych?

ZASADY KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest  sklep internetowy www.modamini.pl . Sponsorem nagrody w konkursie jest firma m2interactive (http://m2interactive.pl).
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Moda Mini na portalu FB. Konkurs trwa od 02.01.2014r. do 15.01.2014r.  do godz. 22:00
 3. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY Polubić naszą stronę oraz stronę sponsora nagrody, oraz polecić jak największej liczbie znajomych profile ModaMini oraz m2interactive. Należy również odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jaką masz motywację do realizacji nowych pomysłów –  zawodowych, bądź prywatnych?
 4. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy zamieścić w formie komentarza pod postem konkursowym do dnia 15.02.2014r. do godziny 22:00. Każdy użytkownik może przesłać dowolną liczbę komentarzy.
 5. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik portalu społecznościowego  Facebook , który jest fanem, bądź określi się jako fan profilu Moda Mini oraz profilu m2interactive w serwisie Facebook.
 6. Nagrodą w konkursie jest PROJEKT LOGO, której sponsorem oraz wykonawcą jest firma m2interactive.
 7. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która prześle najciekawszą odpowiedź na zadane przez Organizatora pytanie konkursowe, polubi profil ModaMini oraz m2interactive, oraz poleci dane  profile jak największej liczbie znajomych.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi miedzy 16 a 17.01.2014r.  na profilu ModaMini na FB.

 

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Wioleta Goławska Eviolla z siedzibą w Warszawie ul. Walecznych 12/7, 03-916
 2. Sponsorem nagrody w konkursie jest firma m2interactive.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium RP, na stronie www.facebook.com/sklepmodamini serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Moda Mini oraz m2interactive w serwisie Facebook.
 4. Konkurs trwa od 02.01.2014r. do 15.01.2014r. do godz. 22:00

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Moda Mini oraz m2interactive w serwisie Facebook, które polubią post konkursowy profilu Moda Mini i m2interactive, polecą profile organizatora i sponsora konkursu jak największej liczbie znajomych oraz odpowiedzą na pytanie konkursowe: Jaką masz motywację do realizacji nowych pomysłów –  zawodowych, bądź prywatnych?
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptacje i zgodę na zasady Konkursu, które zostały określone w Regulaminie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. Akceptacja Regulaminu
  2. Polubienie strony  www.facebook.com/sklepmodamini oraz www.facebook.com/m2interactivepl
  3. Polecenie jak największej liczbie znajomych profilu ModaMini oraz m2interactive
  4. Odpowiedź na pytanie konkursowe zamieszczone w formie komentarza pod postem konkursowym do dnia 15.01.2014r. do godz.22:00
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 4.

ZASADY KONKURSU

Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • Posiadać status fana profilu www.facebook.com/sklepmodamini oraz www.facebook.com/m2interactivepl na Facebooku
 • Polubić post konkursowy na profilu Moda Mini
 • Polecić jak największej liczbie znajomych profile ModaMini oraz m2interactive.
 • Zapoznać się z Regulaminem i Zasadami Konkursu, który znajduje się na stronie  www.facebook.com/sklepmodamini
 • Odpowiedzieć na pytanie konkursowe w formie komentarza zamieszczonego pod postem konkursowym  na Facebook , od 02.01.2014r. do 15.01.2014r. do godz.22
 • Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić dowolną liczbę odpowiedzi.
 • Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która prześle najciekawszą odpowiedź na zadane przez Organizatora pytanie konkursowe.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniach 16-17.01.2014r. na profilu www.facebook.com/sklepmodamini.
  • Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu ModaMini przez Organizatora konkursu.

 

§ 5.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest projekt Logo, której sponsorem oraz wykonawcą jest firma m2interactive.
 2. Organizatorem konkursu jest sklep internetowy www.modamini.pl
 3. Po ogłoszeniu wyników Konkursy, zwycięzca konkursu w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, skontaktuje się ze sponsorem konkursu oraz wykonawcą nagrody w celu omówienia szczegółów realizacji nagrody.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.facebook.com/sklepmodamini na  przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia konkursy oraz publikacji wyników Konkursu.

 

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 1. Zasady Konkursu dostępne są na www.facebook.com/sklepmodamini

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

 

 1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem serwisu społecznościowego Facebook, jak również nie ponosi on odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Wszelkie roszczenia związane z przeprowadzeniem Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

Projekt: Awanwa